KAHAMA COLLEGE OF HEALTH SCIENCES (KACHS)
ADMISSION SYSTEM

               


Online Application is now open.

Malipo ya maombi ya kozi (Application Fee) ni Tsh 30,000/= ambayo unatakiwa kulipa kupitia moja ya Akaunti hizi na kisha kuambatisha risiti ya benki wakati unajaza fomu hii

Bank Account No: 30610017310 - NMB BANK

Bank Account No: 0150222187900 - CRDB BANK

Account Name: KAHAMA COLLEGE OF HEALTH SCIENCES

Please self register or login to continue with your application process.